About Us

Caffi newydd a chroesawgar yn nhref fyrlymus Porthaethwy. Busnes newydd sbon i Nia a’r teulu o Lansadwrn, sydd wedi cael ei hysbrydoli gan ei thad, y diweddar Elfed Hughes. Gyda dewis eang o brydau ysgafn a chacennau cartref, te prynhawn a bara ffres, mae yma rywbeth at ddant pawb.

A brand new cafe in the bustling town of Menai Bridge. This is a first time venture for Nia and the family from Llansadwrn, inspired by her late father, Elfed Hughes. Offering an array of light meals and homemade cakes, afternoon teas and fresh bread, there is something to suit everyone’s tastes.

Ethos y caffi yw cynnig ystod o fwydydd a chynnyrch lleol, megis coffi Poblado, te Morgan’s Brew, a llu o ddanteithion gan gynhyrchwyr lleol er enghraifft Bys a Bawd, Becws Central Biwmares, Sugar Buttons by Billie o Landdaniel, Popty’r Bryn, Môn ar Lwy a chwmni caws Rhyd y Delyn.

The cafe’s ethos is to offer a range of local foods and produce, for example Poblado coffee and Morgan’s Brew teas, as well as a range of tempting treats by Bys a Bawd, Central Bakery Beaumaris, Sugar Buttons by Billie of Llanddaniel, Popty’r Bryn, Môn ar Lwy and Rhyd y Delyn cheese company.

Mae Pot Jam yn gaffi trwyddedig a gellir mwynhau gwîn a chwrw’r cyffiniau megis Pant Du a Bragdy’r Gogarth. Gallwn ddal hyd at hanner cant o westeion, felly dyma leoliad perffaith ar gyfer achlysur arbennig, bedydd neu gawod babi. Mae croeso cynnes yn eich disgwyl ym Mhot Jam. Parcio cyhoeddus wrth ymyl. Cyfleusterau newid babanod ar gael.

Pot Jam is also a licensed cafe, and regional wine and beer such as Pant Du and Gogarth Brewery can be enjoyed. Up to fifty guests can be accommodated, making it a perfect venue for a special occasion, birthday or baby shower. A warm welcome awaits you at Pot Jam. Public parking nearby. Baby changing facilities available.