Pot Jam Bach

Te i ddau – penblwyddi – partïon – cawod babi – hen dŵ-  dathliad yn y swyddfa?
 .
Tea for two – birthdays – parties – babyshowers – hen do – a celebration at the office?
Gadewch i Pot Jam Bach ddod â the prynhawn i. leoliad o’ch dewis. Dechrau o £13.50 y pen.

Pot Jam can bring the afternoon tea to a location of your choice. Prices from £13.50 per head.

Mae’r wefan yn cael ei diweddaru.
The website is being updated.