Bwydlen / Menu

Ethos y caffi yw cynnig ystod o fwydydd a chynnyrch lleol, megis coffi Poblado, te Morgan’s Brew, a llu o ddanteithion gan gynhyrchwyr lleol er enghraifft Bys a Bawd, Becws Central Biwmares, Sugar Buttons by Billie o Landdaniel, Popty’r Bryn, Môn ar Lwy a chwmni caws Rhyd y Delyn. Mae Pot Jam yn gaffi trwyddedig a gellir mwynhau gwîn a chwrw’r cyffiniau megis Pant Du a Bragdy’r Gogarth.

The cafe’s ethos is to offer a range of local foods and produce, for example Poblado coffee and Morgan’s Brew teas, as well as a range of tempting treats by Bys a Bawd, Central Bakery Beaumaris, Sugar Buttons by Billie of Llanddaniel, Popty’r Bryn, Môn ar Lwy and Rhyd y Delyn cheese company. Pot Jam is also a licensed cafe, and regional wine and beer such as Pant Du and Gogarth Brewery can be enjoyed.

Click on the image above to download our Menu

Fersiwn Cymraeg – Uchod

English version – Below