Te Pnawn Dolig/ Festive Afternoon Tea

Rhaid bwcio o flaen llaw/ Reservations only

2.30pm ymlaen/onwards, Maw – Sad/ Tue – Sat

(25/11/17 – 22/12/17)

£18.95

*gellir darparu ar gyfer pob anghenion dietegol – holwch wrth archebu bwrdd.  *all dietary  requirements catered for,please enquiry when booking